Vedinfo - Att elda rätt och annan nyttig information

Här kommer lite information om ved, eldning, lagring och kuriosa runt om.

Bra länkar inom detta ämne
Naturvårdsverket (PDF)
Svenskved
Vedinfo

Grundregler

Två grundregler för vedeldning i alla typer av kaminer och pannor är att elda med torr ved och se till att elden får tillräckligt med luft så att du får bra fyr. Stäng inga spjäll under eldningen! om draget är dåligt, ta reda på om skorstenen är rätt dimensionerad för din anläggning. fråga sotaren om råd, ett bra tips är att ha ved inomhus för två dags förbrukningar, då blir veden rumstempererad och man kyler inte ned eldstaden.

Att tända en brasa

Se till att du snabbt får ordentlig fyr och hög temperatur i eldstaden. tänd elden med torra stickor, papper, tändkuddar eller annat. Låt elden ta sig i finhuggen småved innan du lägger på några större vedträn.

Var rädd om din glödbädd

När du väl har tänt din brasa är det viktigt att du har en ordentlig glödbädd varje gång du lägger på mer ved. ha fullt pådrag av luft – håll spjällen öppna eller låt kakelugnsluckorna stå öppna tills du får ordentlig fyr. Ju mer finhuggen veden är desto intensivare brinner det . Använd ved som har rums temperatur så kyler man inte ned eldstaden mer än nödvändigt

Pyrelda inte!

Bromsa inte elden genom att stänga spjällen. Lågorna ska vara livliga och rökgasen ska vara klar i kaminen. Sotar spjäll och Håll tilluftsspjällen och rökgasspjällen helt öppna under hela eldningen, förutsatt att fabrikanten om glasluckorna till din kamin sotar igen eller om du märker att du får sot och tjäravsättningar på pannväggarna och i rökgången så tyder det på dålig lufttillförsel. om förbränningen har varit bra ska du bara ha kvar lite ljusgrå aska i eldstaden när elden brunnit ut

Röken avslöjar om du eldar rätt

Enklaste sättet att kontrollera om din eldstad har god förbränning är att gå ut och titta på röken. Vid ofullständig förbränning får du en svart rök som luktar kraftigt och illa. En gulaktig rök betyder att röken innehåller mycket tjärämnen. Eftersom det alltid finns en liten mängd vatten i veden är den ofta vit av vattenånga som kondenserar i den kalla luften. Varma dagar ska röken vid god förbränning vara i det närmaste osynlig och bara ses som värmevågor ovanför skorstenen.

Håll dig väl med grannarna

Att vedeldningen har blivit populärare har ibland lett till problem med grannsämjan. Vad du som enskild husägare gör påverkar därför ett stort antal människor i den närmaste omgivningen. många klagar över dålig lukt, sot och nedsmutsning när grannarna eldar i sina braskaminer och pannor. Om grannarna anmäler ditt vedeldande som en sanitär olägenhet och miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen håller med dem, kan det resultera i eldningsförbud. Detta eldningsförbud kan du råka ut för oavsett om din anläggning tidigare har varit godkänd. Se därför till att elda rätt, med god förbränning så att du håller även grannarna på gott humör.

8 saker att tänka på innan du börjar elda

1. Använd rätt torrt bränsle till din anläggning.
2. Se till att få tillräcklig lufttillförsel.
3. Se till att du har en ordentlig glödbädd när veden läggs på.
4. Att elda rejält morgon och kväll vid maximal effekt är bättre än att snålelda under hela dagen.
5. Lär känna din eldningsanläggning. Det kan behövas viss övning för att uppnå ett bra eldningsresultat. rök, lukt och sotbildning ger bra indikationer för att bedöma om du eldar rätt.
6. Elda inte avfall. Det är förbjudet.
7. Anmäl till skorstensfejarmästaren när du skall börja elda med ett annat bränsle, eftersom skorstenen måste sotas med andra intervall. Fråga honom också om din skorsten är lämplig.
8. Tag hänsyn till dina grannar.

Bok

Bokens bark är slät och trädet kan bli 45 meter högt. Det växer relativt snabbt om man jämför med andra träd. Dess blad är ätbara och på grund av att löven växer på ett sätt så att de fångar upp mycket solljus och gör det svårt för växter att växa under trädet. Bokar kan bilda bokskogar vilket det finns bland annat i Skåne och Halland. Eftersom att boken tål mycket skugga och som tidigare nämndes ger mycket skugga har den en fördel när olika trädsorter ”bråkar” om marken. Fröet kallas bokollon, vilket också är ätbart. Även om det är ett hårt och bra träslag så har den grenar såpass långt ner att det är svårt att få bra virke av det. Man använder boken bland annat till möbler och man bränner också veden för värme.

Brännvärde: 3000 kWh/m³
Maxhöjd: 45 meter
Maxålder: 400 år

Rolig fakta: Boken har ansetts som ett heligt träd som bland annat skyddade för olycka och häxeri.

Björk

Det finns 60 arter i björksläktet och tre av dess hittar man i Sverige. Ett kännetecken för dessa är den vita stammen med svarta fläckar. De har en stor köld tålighet.
Sveriges vanligaste björk är vårtbjörken, som växer i hela Sverige är ett av världens vanligaste lövträd. Vårtbjörken kallas också hängbjörk på grund av sina grenar med hängande kvistar. Bladen har en trekantig form och har olika mörk grön färg på ovan och under sidan. Rot systemet ligger långt upp, vilket ger trädet problem med starkare vindar. Vårtbjörken kan växa med 5o centimeter i höjd och 20 i diameter varje år (till dess att den slutar växa).
Man använder björk för vedeldning, eftersom det inte blir allt för mycket gnistor då de brinner men man använder det också till bland annat möbler och golv. Dess brännvärde är 2 820 kWh/m3. Björken kan också användas för att färga saker eller som ett tvättmedel. Det spelar ingen större roll vilken typ av björk det är man använder. De olika sorterna är lika. Virket är varken tungt eller lätt och lika så dess hårdhet. Man bör dock inte använda sig av björk utomhus om man inte har behandlat det. På våren går det att få björksav från träden, vilken går att dricka eller använda för att laga mat.
Brännvärde: 2650 kWh/m³

Rolig fakta: Björken har använts för att fästa sjukdomar i, de kallades ”trollbjörkar”. Björken har inom folktron betraktats som ett heligt träd.

Ask

Ask är ett utmärkt som brasved brinner bra, även när det är färskt
Asken kan bli ett ståtligt träd på 30 x 8 meter i höjd respektive diameter, med en tillväxt på 30 x 10 cm per år. Den har yvig, rundad krona, buren av en högrest kronstam med upp till 1,2 meters diameter. Stammen är rak och når nästan ända upp till toppen. Barkens färg skiftar från gröngrå på unga plantor över ljusgrå till mörkt grå på vuxna träd. Den tillhör familjen syrenträd
I Sverige går den så långt norrut som Värmland och Hälsingland
Askens virke är hårt, segt och lätt, går lätt att böja och är ljust till färgen
Brännvärde: 2900kWh/m³

Rolig fakta: Det är också vanligt i parkettgolv och möbler. Fram till tidigt 1900-tal användes det också till spjut, skidor, stavar, yxskaft, hundslädar och hjulaxlar

Al

Det finns ca 25 arter av alar. Sverige har två arter klibbalen och gråalen. Alar till skillnad från björkar får kottar. Man kan hitta träden vid våtmarker som kärr och myrar. Trädet klarar av att växa ute i vatten. Alar har en form av bakterie som de lever i symbios med och de hjälper dem med dess kväve tillförsel. Tack vare detta har alar inget problem med kväve och de fäller sina löv medan de fortfarande är gröna.
Brännvärde: 2350kWh/m³

Rolig fakta: Anledningen att klibbalen kallas så är på grund av att dess blad inte bara är klibbiga som ungträd. Det är ett sätt för den att skydda sig mot avdunstning.

Ni som beställer hem ved för att torka själva, måste tänka på att det absolut viktigaste när man ska torka, ved är god ventilation. Det är luften som transporterar fukten bort från veden. Har man dålig ventilation så stannar fukten kvar i vedförrådet och mögel kommer att bildas på veden. Det är bra om man kan ha luftspalt under och runt veden så luften kan cirkulera.

Det bästa är att ha en vedbod men det går även att lagra helt utom hus om man kan skydda veden mot regn och snö under höst och vinter. För de som beställer färdigtorkad ved är det skyddet mot regn och snö som är viktigt. 

Vedbod är alltid att föredra i båda fallen

Rönn:   3190 kwh/m3
Bok:   3000 kwh/m3
Ek:   2900 kwh/m3
Ask:   2900 kwh/m3
Lönn:   2900 kwh/m3
Björk:   2650 kwh/m3
Klibb Al:   2350 kwh/m3
Tall:   2350 kwh/m3
Asp:   2000 kwh/m3
Gran:   2000 kwh/m3