Om Lundaved

Lundaved är ett modernt företag som startades år 2008 med mål att vara ett företag som står för kvalitet, leveranssäkerhet och miljövänlighet. Idag är vi en av Skånes största vedproducenter. Vår största kundgrupp består av privatkunder som har antingen kamin eller vedpanna, vi exportera även till grossister i Europa.

leaf-svgrepo-com

Miljötänk

Ved är ett förnyelsebart bränsle och vedeldning är ett bra alternativ för miljön och därför arbetar vi för att påverka miljön så lite som möjligt hela vår process.
Veden som tillverkas hos oss kommer från de skånska skogarna allt för att får det så när producerat som möjligt. Sågkedje oljan som används kommer från de gula skånska rapsfälten och även dieseln som används är RME- diesel med inblandning av rapsolja. El som används för produktionen är 100% förnyelsebar el från vind och vatten kraft. Sågspån och flis som är biprodukter i produktionen går vidare till fjärvärmeverk så inget går till spillo.

customer-service-support-svgrepo-com

Kvalitet & servicé

Veden som produceras hos oss är av högsta kvalitet. Innan veden lastas så rensas den från spån, flisor och lös bark så kunden slipper stora mängder av detta i veden. Leveranser sker snabbt och smidigt då du inte behöver vara hemma om bara uppfarten är fri.

Vi säljer både färsk och torr ved! Varmt välkommen att handla här i webbshoppen eller genom att besöka oss! (Hitta hit)