Om Lundaved

Lundaved är ett modernt företag som startades år 2008 med mål att vara ett företag som står för kvalitet, leveranssäkerhet och miljövänlighet. Idag är vi en av Skånes största vedproducenter. Vår största kundgrupp består av privatkunder som har antingen kamin eller vedpanna, vi exportera även till grossister i Europa.

leaf-svgrepo-com

Miljötänk

Ved är ett förnyelsebart bränsle och vedeldning är ett bra alternativ för miljön och därför arbetar vi för att påverka miljön så lite som möjligt hela vår process.
Veden som tillverkas hos oss kommer från de skånska skogarna allt för att får det så när producerat som möjligt. Sågkedje oljan som används kommer från de gula skånska rapsfälten och även dieseln som används är RME- diesel med inblandning av rapsolja. El som används för produktionen är 100% förnyelsebar el från vind och vatten kraft. Sågspån och flis som är biprodukter i produktionen går vidare till fjärvärmeverk så inget går till spillo.

customer-service-support-svgrepo-com

Kvalitet & servicé

Veden som produceras hos oss är av högsta kvalitet. Innan veden lastas så rensas den från spån, flisor och lös bark så kunden slipper stora mängder av detta i veden. Leveranser sker snabbt och smidigt då du inte behöver vara hemma om bara uppfarten är fri.

Vi säljer både färsk och torr ved! Varmt välkommen att handla här i webbshoppen eller genom att besöka oss! (Hitta hit)

  • Torr ved

    Torr ved (4)

    Torr ved som levereras löst är ett bra alternativ om man vill ha ved som kan användas direkt när leveransen har kommit. Glöm inte att förvara 2 dagsförbrukningar innne så veden inte är kall när du ska stoppa in den i kaminen, det spar du energi på.
  • Färsk ved

    Färsk ved (5)

    Färsk ved som levereras löst. Det är ett billigare alternativ än torr ved. Denna får man ta hem och torka under vår, sommar och höst. Det allra bästa är om man låter den ligga i 1½ år, då får man ut mest energi när veden är torr. På senhösten är det bara att börja elda, glöm inte att ha två…